UNIVERSO MICROMÉGAS

Micromégas, una mirada macroscòpica a l’univers microcòsmic del coneixement

Com escoltar el batec de les vides minúscules en la immensitat de l’univers? Com abraçar el diàmetre del firmament des de la petitesa humana? Micromégas és un anàrquic llibre d’instruccions per aprendre a observar la infinitat del coneixement des de la menudesa… i el detall diminut de la cultura des de l’estratosfera.

Micromégas porta, de fet, el nom del gegant de Voltaire que va prometre el llibre del sentit de les coses als infinitament petits amb un orgull infinitament gran. Però Micromégas és, a més, el blog de la UPF-BSM. Un llibre alternatiu al sentit de les coses, un espai on una imatge pot evocar un text; una cançó, un filòsof; una frase, una revolució; o un mer accident, tot un relat de ficció.

Des de les seves aportacions periòdiques, Micromégas vol posar-nos en harmonia amb un món que sovint gira indiferent a les nostres exigències. I busca fer-ho a través del coneixement, les arts, la cultura, el pensament i la ciència, desdibuixant les categories clàssiques que defineixen les coses per convidar-nos a passejar, a grans gambades, per les fronteres dels detalls del saber… com ho faria el mateix gegant de Voltaire.

Micromégas, una mirada macroscópica al universo microcósmico del conocimiento

¿Cómo escuchar el latido de las vidas minúsculas en la inmensidad del universo? ¿Cómo abrazar el diámetro del firmamento desde la pequeñez humana? Micromégas es un anárquico libro de instrucciones para aprender a observar la infinidad del conocimiento desde la pequeñez … y el detalle diminuto de la cultura desde la estratosfera.

Micromégas lleva, de hecho, el nombre del gigante de Voltaire que prometió el libro del sentido de las cosas a los infinitamente pequeños con un orgullo infinitamente grande. Pero Micromégas es, además, el blog de la UPF-BSM. Un libro alternativo al sentido de las cosas, un espacio donde una imagen puede evocar un texto; una canción, un filósofo; una frase, una revolución; o un mero accidente, todo un relato de ficción.

Desde sus aportaciones periódicas, Micromégas quiere ponernos en armonía con un mundo que a menudo gira indiferente a nuestras exigencias. Y busca hacerlo a través del conocimiento, las artes, la cultura, el pensamiento y la ciencia, desdibujando las categorías clásicas que definen las cosas para invitarnos a pasear, a grandes zancadas, por las fronteras de los detalles del saber… como lo haría el mismo gigante de Voltaire.

Explora la NASA